Hier loop ik warm van

The Hotstepper goes Dutch

Posts Tagged ‘Toilet

Hoge Nood

leave a comment »

Vroeger kochten we een sixpack of wat, gingen we naar het park en stonden af te wateren in de bosjes. Tegenwoordig is er een heus paviljoen. Daar kunnen we nu voor veel te veel geld bier drinken en mensen kijken. Het resultaat is nog steeds dat ik na enkele bieren moet zeiken als een rund, maar ik mag nu wel naar een echt toilet.

Omdat ik er niet bekend ben, voegde ik mij bij een wachtend gezelschap. Een man in een lelijk blauw pak met oranje stropdas stond nonchalant geleund tegen een deur te praten met een groepje vrouwen. Ik posteerde mij tegen een muur, naast een geopende toiletdeur waar een oma een huilende baby verschoonde. Achter hen lonkte een vrije porseleinen pot naar mij. Bijna had ik mij achter hen langs gewrongen. Enigszins onbeholpen keek ik om mij heen.

Ik zag twee deuren met een uniseks embleem. Een van de dames in het groepje keek mij argwanend aan. Alsof ik zo laag was dat ik voor zou piepen. Heus niet, piepte ik in gedachten. Ondertussen stond de bal met oranje stropdas het gezelschap te vermaken met gebazel van niemendal. Hij schokschouderde om een van zijn eigen onnozelheden en achter hem ontwaarde ik een symbool dat leek op een urinoir. ‘Sta jij nou voor de pisbakken?’ vroeg ik hem. De paniek om hoge nood moest van mijn gezicht zijn af te lezen. Hij knikte en stapte angstig opzij.

Ik ging er even goed voor staan. Toen in zes minuten later opgelucht het hokje verliet was de stropdas bij zijn vrienden gaan staan. Onopvallend, dus opvallend keken ze mijn kant op. Enthousiast zwaaide ik naar de mannen. Niemand groette terug. Ik haalde mijn schouders op, het voelde hetzelfde als verzaligd uit de bosjes komen. Toen beantwoordde ik ook altijd verbaasde blikken met geestdriftige handgebaren. Sommige dingen veranderen niet.

Advertenties

Written by thehotstepper

mei 31, 2019 at 6:26 am

Engels

leave a comment »

Een verhaal uit de serie Ultrakort – Een ultrakort verhaal bevat maximaal 99 woorden (exclusief titel). Minder mag, meer niet.

Bij het damestoilet staat een rij. Bij het herentoilet ook. Vooraan bij laatstgenoemde staan twee dames, dan een heer. Ik juich dat toe. Meer genderneutraliteit. We zijn allemaal mensen.
De dames dirigeren alle mannen naar de urinoirs. Ik wijs naar de man in hun gezelschap. Gegiechel: ‘hij moet poepen!’
‘Too much information,’ hoor ik achter me. Bullshit, denk ik. Sowieso te veel Engels. We zijn toch gewoon in Nederland?

Written by thehotstepper

augustus 31, 2018 at 7:20 am

Toiletjuffrouw

with 2 comments

De haiku is een vingerhoed vol emotie, waarin weinig ruimte is voor ontledingen en benaderende omschrijvingen. De Warmloper scant dagelijks de krant*)op zoek naar haiku-achtige koppen of quotes. Hij laat zich leiden door de woorden en tracht alleen de haiku te zien. Foto’s worden wazig, teksten gaan op grijs, tot daar die twaalf- tot zeventienlettergrepige tekst overblijft, die ontdaan van alle ballast zich openbaart tot ogenblikervaring.

Als de juffrouw van het
toilet weg is, blijft het
schoteltje leeg

Lees, bewonder en laat u inspireren. Verwonder en laat vooral uw gedachten de vrije loop. Mocht u een mooie interpretatie willen delen, dan staat mijn inbox van harte voor u open.

*) de Volkskrant, tenzij een andere bron is vermeld

Written by thehotstepper

juni 18, 2013 at 1:22 pm

Geplaatst in kophaiku

Tagged with , , ,