Hier loop ik warm van

The Hotstepper goes Dutch

Posts Tagged ‘democratie

Gebak omdat er te kiezen valt

leave a comment »

In 2010 schreef ik de blog Gebak, omdat er te kiezen valt. We zijn nu vier jaar verder en wederom wordt in de media voorspeld dat de opkomst lager dan ooit zal zijn. Ik vind dat onvoorstelbaar.
Vooral nu meer overheidstaken dan ooit van het Rijk naar de gemeenten gaan, mag je toch verwachten dat de opkomst bij de lokale stembureaus eerder een historisch hoogtepunt dan een historisch laagterecord bereikt? Maar het is nog niet te laat; de gemeenteraadsverkiezingen zijn pas overmorgen. Nog twee dagen om programma’s te downloaden, te lezen en u te oriënteren. Nog twee dagen om goed geïnformeerd een keuze te maken.
Gebruik uw stem, want zonder nieuw geluid verwordt democratie in Nederland tot een echo uit een grijs verleden en zitten we straks met de gebakken peren in plaats van met een taartje om te vieren.

Hier loop ik warm van

Ik lees wel eens ergens de slagzin “ Nederland wordt steeds slimmer ”. Als het op rechten van individuen aankomt, lijkt dat inderdaad het geval te zijn. Steeds meer mensen kunnen prima voor zichzelf opkomen en het lijkt wel of we zelf heel goed weten wat goed voor ons is. Of dat in werkelijkheid ook zo is, lijkt een goede vraag.

Verschillende media berichten dat de opkomst bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen (3 maart 2010) een historisch dieptepunt zal bereiken. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken, dat dit niet echt getuigt van slimme kiezers. Hier loop ik warm van!

Een democratie bestaat bij de gratie van kiezers die gebruik maken van hun recht om te stemmen! Hierdoor hebben zij in zekere zin ook het recht om te klagen als ze vinden dat er niet zorgvuldig met het door hen gegeven mandaat wordt omgesprongen. Niet gaan stemmen is net zo…

View original post 234 woorden meer

Written by thehotstepper

maart 17, 2014 at 11:08 am

Gebak omdat er te kiezen valt

with one comment

Ik lees wel eens ergens de slagzin “Nederland wordt steeds slimmer”. Als het op rechten van individuen aankomt, lijkt dat inderdaad het geval te zijn. Steeds meer mensen kunnen prima voor zichzelf opkomen en het lijkt wel of we zelf heel goed weten wat goed voor ons is. Of dat in werkelijkheid ook zo is, lijkt een goede vraag.

Verschillende media berichten dat de opkomst bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen (3 maart 2010) een historisch dieptepunt zal bereiken. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken, dat dit niet echt getuigt van slimme kiezers. Hier loop ik warm van!

Een democratie bestaat bij de gratie van kiezers die gebruik maken van hun recht om te stemmen! Hierdoor hebben zij in zekere zin ook het recht om te klagen als ze vinden dat er niet zorgvuldig met het door hen gegeven mandaat wordt omgesprongen. Niet gaan stemmen is net zo iets als zeggen dat je dom bent. Dat zegt men over het algemeen niet over zich zelf. Men zal dan eerder zeggen dat men hierover geen mening heeft of dat men zich niet erover wil uitlaten.

Deze mogelijkheid bestaat ook als het gaat om verkiezingen. Wanneer je het niet eens bent met het beleid van de afgelopen jaren en je ook geen vertrouwen hebt in de oppositiepartijen, dan kan je dat laten merken door blanco (1) te stemmen. Een blanco stem is ongeldig, maar wel een legitieme manier om je stem te laten horen en je recht om te stemmen te gebruiken.

 In de Havenloods van 27 februari jl. (artikel: “Wát je ook stemt, ga stemmen!”) las ik een zin waardoor ik moest glimlachen. Ik liep er warm van:

“… Mijn moeder eet altijd een gebakje op dagen dat er verkiezingen zijn. Zij vindt dat je best mag vieren dat je in een democratisch land leeft waar elke stem telt.”

——

(1) Een blanco stem wordt in Nederland wel meegerekend in het opkomstpercentage, maar heeft geen invloed op de uitslag van de verkiezingen. Een blanco stem wordt namelijk gezien als een ongeldige stem. Bij verkiezingen wordt een blanco stem vaak als een duidelijker protest gezien dan onthouding van stemmen. Wanneer iemand zich onthoudt van stemmen is dat vaak omdat hij niet geïnteresseerd is in politiek, terwijl mensen die blanco stemmen dat juist wel zijn.

Written by thehotstepper

maart 1, 2010 at 3:08 pm