Hier loop ik warm van

The Hotstepper goes Dutch

Posts Tagged ‘A fact of life

A fact of life

leave a comment »

Er zijn nu eenmaal van die minder plezierige zaken of toestanden, die we accepteren omdat het niet anders kan. In het Nederlands noemen we dat een voldongen feit. In het Engels spreekt men van a fact of life. Wie kent niet het gevoel er zin in te hebben om ergens met goede moed tegenaan te gaan? Een weekend doet vaak wonderen voor plannen die men met ingang van maandag wil realiseren. Toch gebeuren er dan maandag vaak weer dingen, die maken dat men er niet aan toe komt om die zaken te doen, die men zich enthousiast had voorgenomen. Op dinsdag is er dan soms nog een vage echo van de intentie over, maar meer dan een vage glimlach en een melancholisch gevoel levert die zwakke weerklank vaak niet op. De week is weer begonnen en of we het nu sleur, routine of  gewoonte noemen, de rest van de week strekt zich in al haar landerigheid voor ons uit. Een blik op de kalender is genoeg, om ons te overtuigen dat we het momentum kwijt zijn. Sterker nog, de kalender omschrijft het gevoel zich in ons begint te vormen luid en duidelijk, zwart op wit, of zoals hieronder in stemmig Delfts blauw.

WTF

Written by thehotstepper

juni 24, 2013 at 8:16 am