Hier loop ik warm van

The Hotstepper goes Dutch

Archive for the ‘school’ Category

Hoofdrekenen

with one comment

Een verhaal uit de serie Ultrakort – Een ultrakort verhaal bevat maximaal 99 woorden (exclusief titel). Minder mag, meer niet.

Meneertje is vijf. Op school leert hij cijfers en hij leert ook tellen. Dat vindt hij nu erg interessant. Hij leert ook rekenen. Da’s best moeilijk. Vanmorgen legde hij uit dat drie meer is dan twee.
‘Hoeveel meer dan?’ vroeg ik. Dat had ik niet moeten vragen. Hij raakte in de war. Geamuseerd stak ik mijn vuist in de lucht. Ik strekte mijn duim (één), wijsvinger (twee), middelvinger (drie).
‘Let op, nu haal ik er één weg…’ Ik vouwde mijn middelvinger weer in mijn hand. ‘Drie min één is…’ Zijn ogen lichtten op en triomfantelijk riep hij: ‘Een pistool!’

Advertenties

Written by thehotstepper

december 29, 2017 at 1:40 pm

Medeleven

leave a comment »

Juf heeft ook kindjes. Naast de bijna dertig kleutertjes in haar klas heeft ze er zelf drie. De jongsten – net een jaar – zijn tweeling en hebben allebei een ernstige allergie, waardoor zij regelmatig specialistische medische hulp nodig hebben. Ze liggen best vaak in het ziekenhuis.

Juf doet wat ze kan, maar loopt op haar tandvlees. Ze weet dat het belangrijk is voor kleuters dat zij zich veilig en geborgen voelen op school en in de klas. Een bekend gezicht hoort daarbij. Telkens wanneer zij wordt weggeroepen, voelt zij zich schuldig.

Veel kindjes maken zich minder druk. Laatst, toen juf vertelde dat zij weer eens over andere klassen zouden worden verdeeld, reageerden alle kinderen met een schouderophalend ‘Ok, prima.’ Alle kinderen? Nee, één kindje zei: ‘Juf, dat is helemaal niet erg hoor. Dat kan gewoon gebeuren.’

Het raakte juf enorm en een weinig opgelucht droeg ze haar kleuters over aan haar collega’s voordat ze zich naar het ziekenhuis haastte. Twee dagen later meldde juf zich ziek. Dertien ziekenhuisopnames in negen maanden hadden de emmer tot aan de rand gevuld, één empathische opmerking was de spreekwoordelijke druppel.

Die opmerking was van mijn zoontje. Ik ben trots op hem.

Written by thehotstepper

september 28, 2017 at 7:02 am

Vlaggen

leave a comment »

Mijn zoontje is opgetogen wanneer we naar buiten stappen. Het is koud voor de tijd van het jaar en er staat een briesje. Het is Koningsdag. Aan de gevel een paar deuren verderop wappert vrolijk de Nederlandse driekleur. Aan het einde van de stok een oranje wimpel.
‘Kijk papa, een vlag! Wat mooi! Ik wil ook een vlag. Waarom hebben wij geen vlag, papa?’ Ik grimlach om zijn enthousiasme en knijp mijn ogen samen vanwege het bleke zonnetje, dat om de hoek van een wolk piept. Ik haal mijn schouders op. ‘Dat doen mensen die positief staan tegenover het koningshuis. Ik ben niet voor of tegen.’ Alsof hij dat begrijpt…
‘Maar ik ben voor, papa. Want ik heb meegedaan aan de Koningsspelen!’ Hij kijkt serieus; hij meent het. Ik denk aan Noord-Korea, maar zeg schijnheilig: ‘Kom, we gaan tompoucen eten.’

Written by thehotstepper

april 27, 2017 at 3:41 pm

Leedvermaak

leave a comment »

Het werd druk in het portaaltje van school. Eigenlijk waren we met te veel mensen. Maar de bel was nog niet gegaan, dus moesten we nog even wachten. ‘Papa, ik wil naar binnen!’ Ik knikte, maar maakte geen aanstalten en begon bewust niet over regels. Dat is zo niet cool.
Een achtstegroeper leunde opstandig maar nonchalant tegen de deuren. Ze gaven mee. Hij stond al met een been binnen, keek stoer om zich heen, zocht bevestiging. Een bebrilde klasgenoot hield hem tegen, zei dat het tegen de regels was. Zo niet cool.
Een meisje van een jaar of negen rolde met haar ogen en diende het brave joch met een ondeugende blik van repliek. Ze verkneukelde zich onverholen: ‘Laat hem. Laat hem gaan.  Dan krijgt hij problemen en dan is het voor ons bioscoop!’ Ook niet cool, maar wel grappig.

Written by thehotstepper

maart 24, 2017 at 9:29 am