Hier loop ik warm van

The Hotstepper goes Dutch

Archive for augustus 2019

Ik ook van jou

leave a comment »

Een verhaal uit de serie Ultrakort – Een ultrakort verhaal bevat maximaal 99 woorden (exclusief titel). Minder mag, meer niet.

‘Weet je waarom ik zoveel van je houd?’
Ik kijk op van mijn krant. ‘Nou?’
‘Omdat je me zo lekker met rust kan laten.’
Ik laat een stilte vallen, glimlach. Wanneer ze zich tevreden in haar tijdschrift verdiept, zeg ik: ‘Waarom laat je mij dan niet met rust?’ Stilte verdicht zich. Ik wacht geduldig af. ‘Huh, wat?’
‘Ik ook van jou.’

Written by thehotstepper

augustus 18, 2019 at 11:35 am

Vlucht – 20

leave a comment »

Een verhaal uit de serie Ultrakort – Een ultrakort verhaal bevat maximaal 99 woorden (exclusief titel). Minder mag, meer niet.

Ik lach terug. Ik wuif terug. Mijn lach gaat over in een gegiechel dat maar niet lijkt op te houden. Slappe lach ken ik maar hoe moet ik dit nu weer noemen? Het is vermoeiend, maar ik kan niet stoppen. Ik wil stoppen, ik moet stoppen.
‘Hé, stop met dat stomme geginnegap!’ Zie je wel, denk ik. ‘Werk nou godverdomme even mee!’ Ik hoor twee petsen. Mijn wangen gloeien en mijn ogen schieten open: ‘Wat, nou?’
‘Als je nu niet precies doet wat ik zeg, dan overleven we dit allebei niet.’ Ze fluistert, nee sist het me toe. Sisteren?

Written by thehotstepper

augustus 16, 2019 at 7:22 am

Vlucht – 19

with one comment

Een verhaal uit de serie Ultrakort – Een ultrakort verhaal bevat maximaal 99 woorden (exclusief titel). Minder mag, meer niet.

Haar billen zien er bekend uit, maar als ze zich naar me omdraait, kantelt het beeld. Een ober in een pinguïnpak buigt als een knipmes. ‘Had meneer nog wat beliefd?’
Op een zilverkleurig dienblad staat een blokvormige fles met een doodshoofd. De pinguïn zet het op het tafeltje naast het bed en ontkurkt de fles die hij leeggiet in een erlenmeyer.
De donkergroene vloeistof walst rond: een draaikolk. De wieling wervelt welig en trekt mij mee naar de diepte. Ver boven mij, aan de rand van de uitdijende cirkel schaterlacht de verpleegster. De pinguïn wuift met een vlerk.

Written by thehotstepper

augustus 14, 2019 at 7:12 am

Vlucht – 18

leave a comment »

Een verhaal uit de serie Ultrakort – Een ultrakort verhaal bevat maximaal 99 woorden (exclusief titel). Minder mag, meer niet.

Haastige spoed is zelden goed. In dit geval had ik er dan toch mijn voordeel mee kunnen doen, maar ik jakker slechts naar vergetelheid.
‘Hoe voelt onze patiënt zich vandaag?’ De gordijnen worden met een ruk opengeschoven door een kortgerokte verpleegster op belachelijk hoge naaldhakken. De lengte van haar hakken wordt geaccentueerd door de rode naad op haar panty’s die via haar kuiten en haar knieholte onder haar rokje verdwijnt.
Buiten staat de zon hoog aan de hemel. Het licht schijnt fel in mijn ogen, waardoor ik een rood waas zie, dat langzaam wegtrekt naarmate mijn pupil zich vernauwt.

Written by thehotstepper

augustus 12, 2019 at 7:10 am

Vlucht – 17

leave a comment »

Een verhaal uit de serie Ultrakort – Een ultrakort verhaal bevat maximaal 99 woorden (exclusief titel). Minder mag, meer niet.

Ik opende mijn ogen in een deftige kamer op een zacht bed. Op een tafeltje ernaast stond een glas water. Mijn mond was droog als schuurpapier, mijn adem raspend. Ik rolde op mijn zij en duwde mij langzaam omhoog. Voorzichtig zwaaide ik mijn benen over de rand. Mijn blote voeten zonken weg in een hoogpolig kleedje.
Ik dronk het water gulzig, proefde de bittere smaak pas toen het glas leeg was. Nee, niet weer, hè, schoot door mijn hoofd. Ik zette koers naar waar ik het toilet vermoedde. Als ik snel genoeg een vinger in mijn keel stak …

Written by thehotstepper

augustus 8, 2019 at 7:18 am

Rust

leave a comment »

Een verhaal uit de serie Ultrakort – Een ultrakort verhaal bevat maximaal 99 woorden (exclusief titel). Minder mag, meer niet.

Ik was verdiept in mijn boek, terwijl het Groene Hart aan mij voorbij trok. Bij Gouda kreeg ik gezelschap. Een stel zestigers.
Ze gingen aan de andere kant van het gangpad zitten. Zodra de trein zich in beweging zette, begon zij op gedempte toon tegen hem te praten. Waar het over ging weet ik niet, maar het klonk oneindig.
Ik verzamelde moed en leunde zijwaarts naar hen toe. ‘Mevrouw, u zit in een stiltecoupé …’
Verbouwereerd keek ze me aan. Met open mond, gevormd door de laatste klank, zocht ze steun bij haar man, die knikte.
‘Hij heeft gelijk.’

Written by thehotstepper

augustus 7, 2019 at 7:57 am

Vlucht – 16

with 2 comments

Een verhaal uit de serie Ultrakort – Een ultrakort verhaal bevat maximaal 99 woorden (exclusief titel). Minder mag, meer niet.

Het was niet ver meer. Bij een verlaten kasteeltje parkeerde ze. Nou ja, verlaten; het plein voor het landhuis stond vol dure bolides. Ze kneep in mijn knie.
‘Als we zo uitstappen, doe je exact wat ik je vraag en je houdt je kop.’ ‘Ok,’ fluisterde ik terug bij het uitstappen. Grind knisperde onder mijn schoenen. We liepen richting het bordes met daarboven een massieve rode deur.
‘Waarom fluisteren we eigenlijk?’ Ze kneep in mijn bil maar zei niets. De deur ging geruisloos open. Ze liet mij voorgaan. Ik voelde een klein prikje, mijn knieën knikten, ik ging out.

Written by thehotstepper

augustus 5, 2019 at 7:05 am